ELEKTROPŘÍPOJKY A PŘÍSLUŠENSTVÍPřed objednáním elektropřípojky pro Váš automobil se pozorně seznamte s pokyny v příručce vozidla, nebo u svého prodejce o požadavcích na paramatry elektropřípojky.
Požadavky na použití elektropřípojky (bez modulu, s Check Control, s CANBUS) se mohou u jednotlivých modelů vozidla lišit např. v závislosti na elektrické výbavě konkrétního vozidla, nebo výrobní řadě.
Za případné škody na vozidle, vzniklé nevhodným výběrem elektropřípojky nepřebíráme odpovědnost, ani záruku.